KHU VỰC DÀNH CHO HỌC SINH

Hiện tại chỉ cho phép xem, các thông báo mới xem trên trang web https://hocsinh.nhct.edu.vn hoặc https://tuyensinh.nhct.edu.vn

 1. Tình hình vắng trể của học sinh

  Khực sẽ bị xoá sau ngày 01/02/2020. Hiện tại chỉ cho phép xem, các bài bài mới xem trên trang web https://hocsinh.nhct.edu.vn hoặc https://tuyensinh.nhct.edu.vn
  Đề tài thảo luận:
  912
  Bài viết:
  912
  Mới nhất: BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 31/12/2019 p.ts-cths, 31 Tháng mười hai 2019
  RSS