Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại TRANG NỘI BỘ TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH.

 1. p.ct-hs đã đăng chủ đề mới.

  BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 07/12/2019

  BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 07/12/2019

  Diễn đàn: Tình hình vắng trể của học sinh

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 17:24
 2. p.ct-hs đã đăng chủ đề mới.

  BẢNG ĐIỂM DANH SÁNG NGÀY 07/12/2019

  BẢNG ĐIỂM DANH SÁNG NGÀY 07/12/2019

  Diễn đàn: Tình hình vắng trể của học sinh

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 12:16
 3. p.ct-hs đã đăng chủ đề mới.

  BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 06/12/2019

  BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 06/12/2019

  Diễn đàn: Tình hình vắng trể của học sinh

  6 Tháng mười hai 2019 lúc 17:21
 4. p.ct-hs đã đăng chủ đề mới.

  BẢNG ĐIỂM DANH SÁNG NGÀY 06/12/2019

  BẢNG ĐIỂM DANH SÁNG NGÀY 06/12/2019

  Diễn đàn: Tình hình vắng trể của học sinh

  6 Tháng mười hai 2019 lúc 14:18
Đang tải...