1. CHÍNH THỨC NGỪNG ĐĂNG TẢI NỘI DUNG MỚI LÊN TRANG NỘI BỘ

  Theo thông báo số: 87/TB-TCKTKTNHC-QTTBCSVC,
  Từ ngày 28/4/2021, các hoạt động của trang web https://noibo.nhct.vn/ sẽ được chuyển sang trang web https://office.nhct.vn

  Thầy cô vui lòng truy cập trang web trên để đăng tải các văn bản, thông báo...
  Xem video giới thiệu và hướng dẫn tại đây.
  Các góp ý, yêu cầu hỗ trợ quý thầy cô gửi thông tin tại https://gopy.nhct.vn/ hoặc email: huynhvanmot@nhct.edu.vn xin chân thành cảm ơn.

TRANG NỘI BỘ TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

 1. KHU VỰC DÀNH CHO HỌC SINH

  Hiện tại chỉ cho phép xem, các thông báo mới xem trên trang web https://hocsinh.nhct.edu.vn hoặc https://tuyensinh.nhct.edu.vn
  1. Tình hình vắng trể của học sinh

   Khực sẽ bị xoá sau ngày 01/02/2020. Hiện tại chỉ cho phép xem, các bài bài mới xem trên trang web https://hocsinh.nhct.edu.vn hoặc https://tuyensinh.nhct.edu.vn
   Đề tài thảo luận:
   912
   Bài viết:
   912
   Mới nhất: BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 31/12/2019 p.ts-cths, 31 Tháng mười hai 2019
   RSS