TRANG NỘI BỘ TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

 1. KHU VỰC DÀNH CHO HỌC SINH

  Hiện tại chỉ cho phép xem, các thông báo mới xem trên trang web https://hocsinh.nhct.edu.vn hoặc https://tuyensinh.nhct.edu.vn
  1. Tình hình vắng trể của học sinh

   Khực sẽ bị xoá sau ngày 01/02/2020. Hiện tại chỉ cho phép xem, các bài bài mới xem trên trang web https://hocsinh.nhct.edu.vn hoặc https://tuyensinh.nhct.edu.vn
   Đề tài thảo luận:
   912
   Bài viết:
   912
   Mới nhất: BẢNG ĐIỂM DANH CHIỀU NGÀY 31/12/2019 p.ts-cths, 31 Tháng mười hai 2019
   RSS