1. CHÍNH THỨC NGỪNG ĐĂNG TẢI NỘI DUNG MỚI LÊN TRANG NỘI BỘ

    Theo thông báo số: 87/TB-TCKTKTNHC-QTTBCSVC,
    Từ ngày 28/4/2021, các hoạt động của trang web https://noibo.nhct.vn/ sẽ được chuyển sang trang web https://office.nhct.vn

    Thầy cô vui lòng truy cập trang web trên để đăng tải các văn bản, thông báo...
    Xem video giới thiệu và hướng dẫn tại đây.
    Các góp ý, yêu cầu hỗ trợ quý thầy cô gửi thông tin tại https://gopy.nhct.vn/ hoặc email: huynhvanmot@nhct.edu.vn xin chân thành cảm ơn.

Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Trang nội bộ xây dựng với mục tiêu chuyển tải các văn bản, thông báo, báo cáo, những thông tin mới nhất từ Nhà trường, từ các phòng khoa đến với tất cả các CB-GV-CNV đang ở bất cứ đâu miễn có Internet. Do đó kính mong CB-GV-CNV của trường tuân thủ một số quy định chung như sau:

1. Không sử dụng trang nội bộ để tuyên truyền các văn hoá phẩm đồ trị, hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm...

2. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và tại đơn vị công tác.

3. Không trao đổi về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây tranh cải.

4. Không tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Tuân thủ bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 tại chương XIX điều 224,225,226,226a,226b thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC.

6. Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.