1. CHÍNH THỨC NGỪNG ĐĂNG TẢI NỘI DUNG MỚI LÊN TRANG NỘI BỘ

  Theo thông báo số: 87/TB-TCKTKTNHC-QTTBCSVC,
  Từ ngày 28/4/2021, các hoạt động của trang web https://noibo.nhct.vn/ sẽ được chuyển sang trang web https://office.nhct.vn

  Thầy cô vui lòng truy cập trang web trên để đăng tải các văn bản, thông báo...
  Xem video giới thiệu và hướng dẫn tại đây.
  Các góp ý, yêu cầu hỗ trợ quý thầy cô gửi thông tin tại https://gopy.nhct.vn/ hoặc email: huynhvanmot@nhct.edu.vn xin chân thành cảm ơn.

Điểm thưởng dành cho Mr.One

 1. 10
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2016

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng chín 2012

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 2
  Thưởng vào: 3 Tháng chín 2012

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 5
  Thưởng vào: 17 Tháng tám 2012

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 17 Tháng tám 2012

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.