TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

  1. Khoa KHCB

   Đề tài thảo luận:
   347
   Bài viết:
   350
   Mới nhất: TÌNH HÌNH VẮNG TRỂ K13B,14B NGÀY 27 /4 /2015 GV-KHCB, 27 Tháng tư 2015 lúc 15:20
  2. Khoa TĐH-CNTT

   Đề tài thảo luận:
   300
   Bài viết:
   300
   Mới nhất: Tình hình vắng - trễ của học sinh ngày 25/4/2015 k.tdh-cntt, 25 Tháng tư 2015 lúc 16:01
  3. K.Điện - Điện lạnh

   Đề tài thảo luận:
   152
   Bài viết:
   153
   Mới nhất: Tình hình vắng trễ HS trong tháng 4 k.dien-dientu, 27 Tháng tư 2015 lúc 14:40
  4. Khoa May - TKTT

   Đề tài thảo luận:
   74
   Bài viết:
   75
  5. Khoa Kinh Tế

   Đề tài thảo luận:
   96
   Bài viết:
   96
  6. Khoa Cơ Khí

   Đề tài thảo luận:
   178
   Bài viết:
   178
  1. Văn bản pháp luật

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   13