TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

  1. Khoa KHCB

   Đề tài thảo luận:
   294
   Bài viết:
   297
   Mới nhất: DANH SÁCH VẮNG TRỂ H/S K13B,14B NGÀY 20/12/2014 GV-KHCB, 20 Tháng mười hai 2014 lúc 11:31
  2. Khoa TĐH-CNTT

   Đề tài thảo luận:
   218
   Bài viết:
   218
   Mới nhất: Tình hình vắng - trễ của học sinh ngày 20/12/2014 k.tdh-cntt, 20 Tháng mười hai 2014 lúc 11:53
  3. K.Điện - Điện lạnh

   Đề tài thảo luận:
   144
   Bài viết:
   145
   Mới nhất: Tình hình vắng trễ của học sinh trong ngày 18/12/2014 k.dien-dientu, 18 Tháng mười hai 2014 lúc 13:25
  4. Khoa May - TKTT

   Đề tài thảo luận:
   74
   Bài viết:
   75
  5. Khoa Kinh Tế

   Đề tài thảo luận:
   53
   Bài viết:
   53
  6. Khoa Cơ Khí

   Đề tài thảo luận:
   159
   Bài viết:
   159
   Mới nhất: Tình hình vắng trễ của học sinh khoa cơ khí ngày 19/12/2014 k.cokhi, 19 Tháng mười hai 2014 lúc 15:40
  1. Văn bản pháp luật

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   13