1. Diễn đàn hỗ trợ tốt nhất với độ phân giải tối thiểu 1024 x 768
  Trang web không hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer 6,7,8,9.
  Hỗ trợ tốt trên các trình duyệt Mozilla Firefox, Google Chrome, IE 10

TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

  1. Khoa KHCB

   Đề tài thảo luận:
   256
   Bài viết:
   259
   Mới nhất: DANH SÁCH HỌC SINH NGHỈ HỌC NGÀY 21-10-2014 GV-KHCB, 21 Tháng mười 2014 lúc 15:32
   RSS
  2. Khoa TĐH-CNTT

   Đề tài thảo luận:
   169
   Bài viết:
   169
   Mới nhất: Tình hình vắng - trễ của học sinh ngày 23/10/2014 k.tdh-cntt, 23 Tháng mười 2014 lúc 17:29
   RSS
  3. K.Điện - Điện lạnh

   Đề tài thảo luận:
   122
   Bài viết:
   123
   RSS
  4. Khoa May - TKTT

   Đề tài thảo luận:
   74
   Bài viết:
   75
   RSS
  5. Khoa Kinh Tế

   Đề tài thảo luận:
   45
   Bài viết:
   45
   Mới nhất: Tình hình vắng trễ học sinh ngày 13/10/2014 k.kinhte, 13 Tháng mười 2014
   RSS
  6. Khoa Cơ Khí

   Đề tài thảo luận:
   132
   Bài viết:
   132
   RSS
  1. Văn bản pháp luật

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11
   RSS