TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

  1. Khoa KHCB

   Đề tài thảo luận:
   274
   Bài viết:
   277
   Mới nhất: DANH SÁCH HỌC SINH NGHỈ HỌC NGÀY 22-11-2014 GV-KHCB, 22 Tháng mười một 2014 lúc 09:17
  2. Khoa TĐH-CNTT

   Đề tài thảo luận:
   193
   Bài viết:
   193
   Mới nhất: Tình hình vắng - trễ của học sinh ngày 21/11/2014 k.tdh-cntt, 21 Tháng mười một 2014 lúc 16:44
  3. K.Điện - Điện lạnh

   Đề tài thảo luận:
   129
   Bài viết:
   130
   Mới nhất: Vắng, trễ hằng ngày của HS ngày 19/11/2014 k.dien-dientu, 19 Tháng mười một 2014 lúc 15:54
  4. Khoa May - TKTT

   Đề tài thảo luận:
   74
   Bài viết:
   75
  5. Khoa Kinh Tế

   Đề tài thảo luận:
   48
   Bài viết:
   48
   Mới nhất: Tình hình vắng, trễ học sinh ngày 06/11/2014 k.kinhte, 7 Tháng mười một 2014
  6. Khoa Cơ Khí

   Đề tài thảo luận:
   146
   Bài viết:
   146
   Mới nhất: Tình hình vắng trễ của học sinh khoa cơ khí ngày 19/11/2014 k.cokhi, 19 Tháng mười một 2014 lúc 16:09
  1. Văn bản pháp luật

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11