TRƯỜNG TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

  1. Khoa KHCB

   Đề tài thảo luận:
   353
   Bài viết:
   356
   Mới nhất: TÌNH HÌNH VẮNG TRỂ K13B,14B NGÀY 12/5/2015 GV-KHCB, 12 Tháng năm 2015
  2. Khoa TĐH-CNTT

   Đề tài thảo luận:
   307
   Bài viết:
   307
   Mới nhất: TĐH - CNTT: Nộp báo cáo HĐĐT phuc1972, 7 Tháng chín 2015
  3. K.Điện - Điện lạnh

   Đề tài thảo luận:
   153
   Bài viết:
   154
  4. Khoa May - TKTT

   Đề tài thảo luận:
   75
   Bài viết:
   76
   Mới nhất: Báo cáo HĐĐT lần 1, nh 15 - 16 k.may-tktt, 7 Tháng chín 2015
  5. Khoa Kinh Tế

   Đề tài thảo luận:
   106
   Bài viết:
   106
   Mới nhất: Khoa Kinh te phan hoi TKB lop TKT14A gv-kinhte, 30 Tháng chín 2015
  6. Khoa Cơ Khí

   Đề tài thảo luận:
   184
   Bài viết:
   185
   Mới nhất: báo cáo văn kiện HĐĐT nh 15-16 k.cokhi, 8 Tháng chín 2015